Spazio Masajes

Política de Devolucions

Classes Setmanals

No es realitzen devolucions de les inscripcions abonades el dia de la reunió informativa.

Si el participant cancel·la la inscripció de les classes setmanals amb més de 30 dies d’antelació, es retornarà l’import abonat menys el 10%.

Si el participant cancel·la la inscripció amb menys de 30 dies d’antelació, se li retornarà l’import abonat menys el 50%. En cas contrari, el participant podrà transferir l’import abonat a un altre curs de l’escola, per a ser usat dins dels 12 mesos següents a la data del canvi realitzat.

A partir de l’inici del curs, no hi haurà devolucions de les inscripcions.

La quota ha de ser abonada íntegrament abans de l’inici del curs, sense excepcions. Si el participant abandona el curs, no hi haurà devolucions.

Intensiu de més de 8 dies i/o Certificació SPAZIO MASAJES

Si el participant cancel·la la inscripció amb més de 30 dies d’antelació, se li retornarà l’import abonat menys les despeses de gestió bancària i/o les comissions per canvi de divises.

Si el participant cancel·la amb menys de 30 dies d’antelació, se li retornarà l’import abonat menys el 50%. En cas contrari, el participant podrà transferir el 70% de l’import a un altre curs impartit per l’escola.

Si el participant cancel·la amb menys de 7 dies d’antelació, no hi haurà devolucions dels imports abonats. En aquest cas, el participant podrà transferir l’import menys el 30% a un altre curs de l’escola.

A partir de l’inici del curs, no hi haurà devolucions dels imports abonats, ni possibilitat de transferir l’import a un altre curs.

La quota ha de ser abonada íntegrament abans de l’inici del curs, sense excepcions. Si el participant abandona el curs, no hi haurà devolucions.

Intensius d’1 Cap de setmana

Si el participant cancel·la la inscripció amb més de 7 dies d’antelació, se li retornarà l’import abonat menys el 25%, per despeses administratives. En cas contrari, el participant podrà transferir el 100% de l’import a un altre curs de l’escola.

Si el participant cancel·la amb menys de 7 dies d’antelació, no hi haurà devolucions dels imports abonats. El participant podrà transferir l’import a un altre curs de l’escola en un període de 12 mesos.

En el cas que el participant no assisteixi al curs, sense haver avisat prèviament, no hi haurà devolució, ni possibilitat de transferir l’import abonat a un altre curs.

Si el participant cancel·la la inscripció d’un curs més de dues vegades no hi haurà devolució ni possibilitat de transferir l’import abonat a un altre curs.

La quota ha de ser abonada íntegrament abans de l’inici del curs, sense excepcions.

Reemborsaments COVID 19

Si per algun assumpte relacionat a la pandèmia no poguessis venir o el curs no pogués impartir-se, es reintegrarà el total de l’import abonat.